vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Thông báo thực hiện Học phần tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 Khoa Công nghệ thông tin

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 ban hành kèm theo Quyết định số 2253/QĐ-ĐHTL ngày 26/6/2023, Nhà trường thông báo về Kế hoạch thực hiện Học phần tốt nghiệp (HPTN) và xét tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 cho sinh viên.

Khoa gửi đến các em sinh viên thông báo như sau:

1. Kế hoạch thực hiện HPTN của sinh viên khoa Công nghệ thông tin: Xem tại đây 

2. Sinh viên làm HPTN không chính khóa làm đơn theo mẫu: Tải mẫu đơn tại đây 

Trân trọng thông báo!

Tin tức khác

Ke hoach DGKQRL hoc ky 1 nam hoc 2023-2024
3/1/2024 9:42:26 AMBy

Khoa Công nghệ thông tin

Nhà C1, Đại học Thủy Lợi
175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

(+84)-024 3 5632211
vpkcntt@tlu.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu 8:00 A.M. – 5:00 P.M.

Mạng xã hội

Liên Hệ