vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Triển khai ứng dụng

Bên cạnh những nghiên cứu mang tính lý thuyết, Khoa CNTT cũng tích cực triển khai các nghiên cứu triển khai ứng dụng vào thực tế. Một số đề tài tiêu biểu gồm: 
  • Hệ thống phần mềm điều hành và quản lý đào tạo Đại học Thủy lơi – DTS:
 
 
  • WARM (2018-2021): Xây dựng nền tảng số hỗ trợ quản lý dựa trên công nghệ mô hình hóa trong toán học và khoa học máy tính nhằm tối ưu hóa hoạt động của các hệ thống thủy lợi, dựa trên các mục tiêu kinh tế và chính trị cũng như giảm thiểu tác động tiêu cực của việc sử dụng nước đối với môi trường.

Tin tức khác

Khoa Công nghệ thông tin

Nhà C1, Đại học Thủy Lợi
175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

(+84)-024 3 5632211
vpkcntt@tlu.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu 8:00 A.M. – 5:00 P.M.

Mạng xã hội

Liên Hệ