vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Hợp tác quốc tế

Hợp tác với Trường Đại học Nữ Sinh Nara, Nhật Bản: Khoa CNTT, Trường Đại học Thuỷ lợi, Viêt Nam (CSE/TLU) và Khoa Khoa học, Trường Đại học Nữ Sinh Nara, Nhật Bản (DS/NWU) đã và đang triển khai hợp tác toàn diện về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Về hoạt động hợp tác trong đào tạo: Nhiều giảng viên của Trường NWU đã hỗ trợ Khoa CNTT trong công tác đào tạo, đặc biệt là chương trình đào tạo CNTT định hướng Nhật Bản- một chương trình quan trọng của khoa CNTT. Bên cạnh đó, trường NWU cũng hỗ trợ tích cực cho phép sinh viên lớp CNTT Nhật Bản sang thực tập tại Trường NWU để có kinh nghiệm làm việc, học tập và trải nghiệm môi trường Nhật Bản.
 
Hợp tác với Trường Đại học Sains Malaysia: Khoa CNTT, Trường Đại học Thuỷ lợi, Viêt Nam (CSE/TLU) và Khoa Toán, Trường Đại học Sains Malaysia, Malaysia (DM/USM) đã bước đầu triển khai hợp tác về hoạt động khoa học công nghệ như: hoạt động trao đổi hợp tác nghiên cứu giữa các nhóm nghiên cứu của hai đơn vị; đồng tổ chức các seminar khoa học và hội thảo/hội nghị quốc tế; phối hợp triển khai đăng ký đề tài nghiên cứu trong phạm vi khu vực Đông Nam Á.

Tin tức khác

Khoa Công nghệ thông tin

Nhà C1, Đại học Thủy Lợi
175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

(+84)-024 3 5632211
vpkcntt@tlu.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu 8:00 A.M. – 5:00 P.M.

Mạng xã hội

Liên Hệ