vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Công bố Khoa học

Thầy cô Khoa CNTT tích cực công bố bài báo khoa học trên các tạp chí và hội nghị uy tín bao gồm các tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCIE, tạp chí trong nước, hội nghị quốc tế và hội nghị trong nước có chất lượng cao nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu và tăng xếp hạng của Khoa và đóng góp và xếp hạng của Trường Đại học Thuỷ lợi. Năm 2022, Khoa CNTT có 30 bài báo đăng trong các tạp chí rất uy tín thuộc danh mục SCIE (Q1,Q2, Q3); 41 bài báo đăng trong kỷ yếu của các hội nghị quốc tế và trong nước.

Tin tức khác

Khoa Công nghệ thông tin

Nhà C1, Đại học Thủy Lợi
175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

(+84)-024 3 5632211
vpkcntt@tlu.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu 8:00 A.M. – 5:00 P.M.

Mạng xã hội

Liên Hệ