vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Các nhóm nghiên cứu

  • AICOST: AICOST là nhóm nghiên cứu mạnh của Trường Đại học Thuỷ lợi. Đây là nhóm nghiên cứu liên ngành giữa công nghệ thông tin, thuỷ văn và kỹ thuật tài nguyên nước nhằm mục tiêu ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho các vấn đề thuỷ lợi, phòng chống thiên tai trong ngữ cảnh của biến đổi khí hậu. 

 
  • MLIC: MLIC là nhóm nghiên cứu mạnh của Trường Đại học Thuỷ lợi. Đây là nhóm nghiên cứu liên ngành giữa công nghệ thông tin, Điện- Điện Tử với mục tiêu xây dựng các hệ thống giám sát, điều khiển thông minh.

 
  • WARM- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo quản lý tài nguyên nước và thiên tai. WARM là nhóm nghiên cứu quốc tế thành lập trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Thuỷ lợi, Việt Nam và Viện Nghiên cứu vì sự Phát triển, cộng hoà Pháp. Đây là một nhóm liên ngành nhằm tạo ra một nền tảng số hỗ trợ quản lý dựa trên công nghệ mô hình hóa trong toán học và khoa học máy tính nhằm tối ưu hóa hoạt động của các hệ thống thủy lợi, dựa trên các mục tiêu kinh tế và chính trị cũng như giảm thiểu tác động tiêu cực của việc sử dụng nước đối với môi trường.

Tin tức khác

Khoa Công nghệ thông tin

Nhà C1, Đại học Thủy Lợi
175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

(+84)-024 3 5632211
vpkcntt@tlu.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu 8:00 A.M. – 5:00 P.M.

Mạng xã hội

Liên Hệ