vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi

Đội ngũ giảng viên khoa Công nghệ thông tin

Phó trưởng khoa kiêm trưởng bộ môn

TS. Tạ Quang Chiểu

Bộ môn Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo, Học máy, Phân tích dữ liệu, Dữ liệu lớn

Trưởng khoa

PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Trí tuệ nhân tạo, Học sâu, Tra cứu ảnh dựa vào nội dung, Nhận dạng đối tượng

Phó trưởng khoa

PGS.TS. Đỗ Lân

Bộ môn Toán học

Trưởng bộ môn

TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

Bộ môn Công nghệ Phần mềm
0898158945

Mô hình hoá và Mô phỏng đa tác tử, Học tăng cường, AI cho Công nghệ phần mềm

Trưởng bộ môn

TS. Trần Mạnh Tuấn

Bộ môn Hệ thống Thông tin

Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Hữu Thọ

Bộ môn Toán học

Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Quỳnh Diệp

Bộ môn Tin học và Kỹ thuật Tính toán

Phó trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Đức Hậu

Bộ môn Toán học

Phó trưởng bộ môn

ThS. Phạm Thanh Bình

Bộ môn Mạng và An toàn thông tin

Giảng viên

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Doanh

Bộ môn Tin học và Kỹ thuật Tính toán

Chuyên ngành của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Doanh là Toán ứng dụng và Khoa học máy tính. Những nghiên cứu của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Doanh là phát triển phương pháp kết hợp mô hình toán học và mô hình máy tính trong nghiên cứu các hệ thống môi trường-xã hội phức tạp.

Giảng viên

TS. Cù Việt Dũng

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Xử lý ảnh, Trí tuệ nhân tạo

Giảng viên

TS. Nguyễn Thọ Thông

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Trí tuệ nhân tạo

Giảng viên

TS. Nguyễn Ngọc Hà

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Phương Dung

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Xử lý ảnh

Giảng viên

TS. Đặng Thị Thu Hiền

Bộ môn Hệ thống Thông tin

Giảng viên

TS. Phạm Trí Công

Bộ môn Trí tuệ nhân tạo

Giảng viên

ThS. Nguyễn Văn Nam

Bộ môn Hệ thống Thông tin

Giảng viên

ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu

Bộ môn Hệ thống Thông tin

Giảng viên

ThS. Đỗ Oanh Cường

Bộ môn Hệ thống Thông tin

Giảng viên

TS. Nguyễn Tu Trung

Bộ môn Hệ thống Thông tin

Giảng viên

ThS. Kiều Tuấn Dũng

Bộ môn Hệ thống Thông tin

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Giảng viên

TS. Nguyễn Thị Vân

Bộ môn Toán học

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Lý

Bộ môn Toán học

Giảng viên

ThS. Lê Thị Minh Hải

Bộ môn Toán học

Giảng viên

TS. Đào Việt Hùng

Bộ môn Toán học

Giảng viên

TS. Lê Thế Sắc

Bộ môn Toán học

Giảng viên

ThS. Bùi Thị Huệ

Bộ môn Toán học

Giảng viên

ThS. Vũ Nam Phong

Bộ môn Toán học

Giảng viên

ThS. Trương Xuân Nam

Bộ môn Tin học và Kỹ thuật Tính toán

Giảng viên

PGS.TS. Lê Đức Hậu

Bộ môn Tin học và Kỹ thuật Tính toán

Giảng viên

TS. Vũ Xuân Tùng

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Trí tuệ nhân tạo, Phân tích dữ liệu, SMT Solving

Giảng viên

ThS. Phạm Nam Giang

Bộ môn Toán học

Giảng viên

ThS. Nguyễn Ngọc Huy

Bộ môn Toán học

Giảng viên

TS. Trần Thị Kim Ngân

Bộ môn Trí tuệ nhân tạo

Giảng viên

TS. Lương Thị Hồng Lan

Bộ môn Hệ thống Thông tin

Giảng viên

TS. Đỗ Văn Hải

Bộ môn Mạng và An toàn thông tin

Giảng viên

TS. Nguyễn Mạnh Hiển

Bộ môn Mạng và An toàn thông tin

Giảng viên

ThS. Trần Thị Minh Hoàn

Bộ môn Mạng và An toàn thông tin

Giảng viên

TS. Võ Tá Hoàng

Bộ môn Mạng và An toàn thông tin

Giảng viên

ThS. Đinh Phú Hùng

Bộ môn Mạng và An toàn thông tin

Giảng viên

TS. Đoàn Thị Quế

Bộ môn Mạng và An toàn thông tin

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

Bộ môn Mạng và An toàn thông tin

Giảng viên

TS. Đỗ Trường Xuân

Bộ môn Mạng và An toàn thông tin

Giảng viên

ThS. Hoàng Văn Đông

Bộ môn Tin học và Kỹ thuật Tính toán

Giảng viên

TS. Đào Tấn Quy

Bộ môn Toán học

Giảng viên

ThS. Nguyễn Đắc Hiếu

Bộ môn Trí tuệ nhân tạo

Giảng viên

TS. Nguyễn Văn Nam

Bộ môn Tin học và Kỹ thuật Tính toán

Giảng viên

ThS. Trần Thị Cẩm Giang

Bộ môn Trí tuệ nhân tạo

Giảng viên

ThS. Trần Anh Đạt

Bộ môn Trí tuệ nhân tạo

Giảng viên

PGS.TS. Nguyễn Văn Hạnh

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Giảng viên

TS. Ngô Trường Giang

Bộ môn Tin học và Kỹ thuật Tính toán

Giảng viên

ThS. Hoàng Quốc Dũng

Bộ môn Tin học và Kỹ thuật Tính toán

Giảng viên

ThS. Tạ Chí Hiếu

Bộ môn Hệ thống Thông tin

Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Vũ Mạnh Tới

Bộ môn Toán học

Giảng viên cao cấp

TS. Nguyễn Huy Đức

Bộ môn Tin học và Kỹ thuật Tính toán

Giảng viên cao cấp

TS. Nguyễn Bá Quảng

Bộ môn Tin học và Kỹ thuật Tính toán

Giảng viên cao cấp

PGS.TS. Nguyễn Quang Hoan

Bộ môn Trí tuệ nhân tạo

Giảng viên chính

TS. Bùi Thị Thanh Xuân

Bộ môn Tin học và Kỹ thuật Tính toán

Tối ưu ngẫu nhiên, Học máy thống kê và ứng dụng; Các môn học giảng dạy: Lập trình C/C++/Python, Toán rời rạc, Thuật toán ứng dụng, Tối ưu hóa, Học máy

Giảng viên chính

TS. Lý Anh Tuấn

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Trí tuệ nhân tạo

Giảng viên chính

ThS. Phan Thị Thanh Huyền

Bộ môn Toán học

Giảng viên chính

TS. Nguyễn Văn Đắc

Bộ môn Toán học

Giảng viên chính

ThS. Phạm Xuân Trung

Bộ môn Toán học

Giảng viên chính

TS. Trần Hồng Diệp

Bộ môn Hệ thống Thông tin

Giảng viên chính

TS. Nguyễn Văn Thẩm

Bộ môn Tin học và Kỹ thuật Tính toán

Trợ lý khoa

ThS. Nguyễn Thị Nguyên Ngọc

Văn phòng Khoa
024.35632211

Trợ lý khoa

Lê Thị Quỳnh Anh

Văn phòng Khoa
024.35632211

Tìm kiếm

Chuyên gia hàng đầu

 • Nguyễn Hữu Quỳnh Nguyễn Hữu Quỳnh
  Trưởng khoa
  Lĩnh vực nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo, Học sâu, Tra cứu ảnh dựa vào nội dung, Nhận dạng đối tượng
 • Nguyễn Ngọc Doanh Nguyễn Ngọc Doanh
  Giảng viên
  Lĩnh vực nghiên cứu: Chuyên ngành của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Doanh là Toán ứng dụng và Khoa học máy tính. Những nghiên cứu của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Doanh là phát triển phương pháp kết hợp mô hình toán học và mô hình máy tính trong nghiên cứu các hệ thống môi trường-xã hội phức tạp.
 • Cù Việt Dũng Cù Việt Dũng
  Giảng viên
  Lĩnh vực nghiên cứu: Xử lý ảnh, Trí tuệ nhân tạo
 • Nguyễn Thọ Thông Nguyễn Thọ Thông
  Giảng viên
  Lĩnh vực nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo
 • Lý Anh Tuấn Lý Anh Tuấn
  Giảng viên chính
  Lĩnh vực nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo
 • Nguyễn Ngọc Hà Nguyễn Ngọc Hà
  Giảng viên
  Lĩnh vực nghiên cứu:
 • Nguyễn Thị Phương Dung Nguyễn Thị Phương Dung
  Giảng viên
  Lĩnh vực nghiên cứu: Xử lý ảnh
 • Đặng Thị Thu Hiền Đặng Thị Thu Hiền
  Giảng viên
  Lĩnh vực nghiên cứu:

Khoa Công nghệ thông tin

Nhà C1, Đại học Thủy Lợi
175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

(+84)-024 3 5632211
vpkcntt@tlu.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu 8:00 A.M. – 5:00 P.M.

Mạng xã hội

Liên Hệ