vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Khảo sát ý kiến sinh viên tốt nghiệp đợt học kì 1 năm học 2023-2024 về tình hình việc làm và đánh giá các hoạt động của Nhà trường

1. Đối tượng khảo sát: Sinh viên chính quy, tốt nghiệp văn bằng thứ nhất trình độ đại học đợt học kì 1 năm học 2023 - 2024 theo từng ngành đào tạo.

2. Thời gian thực hiện:

- Từ ngày 12/4/2024 đến ngày trước 22/4/2024: Sinh viên tốt nghiệp trả lời phiếu theo hình thức trực tuyến tại đường link sau: https://forms.gle/Z21TZYkSLmcQRso76

- Trước ngày 15/5/2024: Các Khoa, Trung tâm thống kê, phân tích dữ liệu gửi về phòng Chính trị và Công tác sinh viên qua email p7@tlu.edu.vn và bản cứng có chữ ký của lãnh đạo đơn vị.

- Từ ngày 15/5/2024 đến ngày 31/5/2024: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tổng hợp số liệu phục vụ cho công tác quản lý, lưu trữ, phân tích số liệu.

Kết quả khảo sát là một trong những căn cứ để Nhà trường nghiên cứu, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm. Đề nghị các Khoa, Trung tâm Đào tạo quốc tế thông báo đến các sinh viên tốt nghiệp đợt học kì 1 năm học 2023-2024 triển khai các nội dung khảo sát trước khi nhận hồ sơ ra trường.

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP THỰC HIỆN KHẢO SÁT VIỆC LÀM HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 TẠI ĐÂY

Mẫu khảo sát việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp TẠI ĐÂY

Tin tức khác

Tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2024
5/6/2024 9:42:27 AMBy
Thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024
5/23/2024 8:52:31 AMBy

Khoa Công nghệ thông tin

Nhà C1, Đại học Thủy Lợi
175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

(+84)-024 3 5632211
vpkcntt@tlu.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu 8:00 A.M. – 5:00 P.M.

Mạng xã hội

Liên Hệ