vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 31 đợt 2 năm 2023 như sau:
 

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến

1

Công nghệ thông tin

8480201

20

 

Chi tiết thông báo xem tại ĐÂY

Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại kink sau: http://dkxt.tlu.edu.vn

Mẫu Lý lịch Download

Mấu phiếu đăng ký xét tuyển Download