vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Tham quan, trải nghiệm môi trường làm việc của SRV và nhận quà từ BTC "SRV OPEN DAY 2023'

Tiền thân của SRV là SVMC (Samsung Vietnam Mobile R&D Center) – đơn vị dẫn đầu về phát triển phần mềm, nghiên cứu phát triển các mạng 4G và 5G tại Việt Nam và bán cho các nhà mạng di động. Năm 2022, SVMC chuyển về cơ sở mới tại Xuân Đỉnh, Tây Hồ, Hà Nội và đổi tên thành SRV.
Thông tin chi tiết như sau:

- Tên sự kiện: SRV OPEN DAY 2023_ Batch 4

- Đối tượng: sinh viên năm 3 và 4, khoa Công nghệ Thông tin

- Số lượng: 40 sinh viên

- Thời gian sự kiện: 13:30 ~ 17:00, Thứ 3 ngày 28/11/2023

- Nội dung sự kiện: Tham quan, trải nghiệm môi trường làm việc của SRV và nhận quà từ BTC

- Thời gian xe Samsung đón sinh viên tại trường: xuất phát lúc 13:00 ngày 28/11/2023