vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Kế hoạch sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa K65 - Đại học hệ chính quy

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa K65 bậc Đại học chính quy. Tân sinh viên lưu ý thực hiện theo đúng kế hoạch.

Chi tiết kế hoạch: TẠI ĐÂY