vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kì 2 năm học 2022-2023
Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp học kì 2 năm học 2022-2023
Vào ngày 06-07/07/2023 Khoa Công nghệ thông tin sẽ diễn ra buổi lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên học kì 2 năm học 2022-2023, Cụ thể như sau:

1. Lễ Khai mạc

  • Thời gian: 8h00-9h00 ngày 06/7/2023
  • Địa điểm: T35
  • Thành phần:
    • Các thầy cô trong các Hội đồng xét và chấm tốt nghiệp tại học kỳ 2 năm học 2022-2023
    • Các em sinh viên đủ điều kiện bảo vệ ĐATN tại học kỳ 2 năm học 2022-2023

2. Bảo vệ ĐATN

  • Thời gian: bắt đầu từ 9h00 ngày 06/7/2023 đến ngày 7/7/2023
  • Địa điểm của các Hội đồng:
TT Hội đồng Chủ tịch hội đồng Ngày bảo vệ Địa điểm tổ chức
1 CNTT1 TS. Tạ Quang Chiểu 06-07/07/2023 301 K1
2 CNTT2 PGS.TS Nguyễn Hữu Quỳnh 06-07/07/2023 302 K1
3 CNTT3 PGS.TS Nguyễn Ngọc Doanh 06-07/07/2023 303 K1
4 CNTT4 TS. Nguyễn Quỳnh Diệp 06-07/07/2023 304 K1
5 CNTT5 ThS. Phạm Thanh Bình 06-07/07/2023 305 K1
6 KTPM1 PGS.TS Lê Đức Hậu 06-07/07/2023 306 K1
7 KTPM2 TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành 06-07/07/2023 307 K1
8 HTTT TS. Trần Mạnh Tuấn 06-07/07/2023 308 K1