vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 37

Năm học 2023-2024, đánh dấu bước đột phá trong nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa Công nghệ thông tin. Với 36 đề tài tham gia cùng hàng trăm bạn sinh viên hưởng ứng phong trào này.
Kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên của các tiểu ban như sau:
Xin chúc mừng tất cả các em sinh viên!

Tin tức khác

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC)
6/4/2024 11:29:15 AMBy
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó trưởng khoa Công nghệ thông tin
6/12/2024 4:39:09 PMBy

Khoa Công nghệ thông tin

Nhà C1, Đại học Thủy Lợi
175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

(+84)-024 3 5632211
vpkcntt@tlu.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu 8:00 A.M. – 5:00 P.M.

Mạng xã hội

Liên Hệ