vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 37, Khoa Công nghệ thông tin

Hàng năm ,chương trình Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên trường đại học Thủy Lợi tổ chức với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên thể hiện và chia sẻ nghiên cứu của mình, cung cấp một nền tảng để sinh viên chia sẻ những nghiên cứu, dự án và ý tưởng của mình với cộng đồng. Nhờ đó, những kiến thức và kinh nghiệm quý giá được chia sẻ, mở rộng và phát triển, xây dựng mối quan hệ và phát triển kỹ năng, đồng thời tôn vinh thành tựu của sinh viên và khuyến khích sự quan tâm đến nghiên cứu khoa học của của các bạn sinh viên.
Năm nay, Khoa Công nghệ thông tin nhận được 36 đề tài đăng kí tăng nhiều so với mọi năm, với rất nhiều các đề tài khác nhau và thu hút hàng trăm sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Thầy, cô và các em sinh viên tham gia HN NCKH sinh viên
 ẢNH SV KHOA CNTT