vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Chương trình hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ 37

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗮́𝗼 𝘃𝗲̂̀ 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝘁𝗼̂̉ 𝗰𝗵𝘂̛́𝗰 𝗛𝗼̣̂𝗶 𝗻𝗴𝗵𝗶̣ 𝗞𝗵𝗼𝗮 𝗵𝗼̣𝗰 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗞𝗵𝗼𝗮 𝗹𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟯𝟳 
Thời gian: 7h30, Chủ nhật ngày 12/5/2024
Địa điểm: P403-K1
Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học ngày hội truyền thống của sinh viên Đại học Thủy Lợi Hà Nội để thể hiện khả năng khoa học sáng tạo và nghiên cứu.
Năm học 2023-2024 này, Khoa Công nghệ thông tin đã nhận được rất nhiều đề tài NCKH cùng với rất đông đảo sinh viên và giảng viên tham gia với rất nhiều đề tài vô cùng ấn tượng.
 
Kính mời các thầy cô giáo, các em sinh viên quan tâm tham dự!