vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Thông báo tuyển sinh năm 2023
Thông báo tuyển sinh năm 2023

Năm 2023 nhà trường xét tuyển đại học chính quy theo các phương thức sau:

  1. Xét tuyển thẳng
  2. Xét tuyển dựa vào kết quả học THPT (học bạ) (đăng ký xét tuyển trực tuyến từ ngày 27/03/2023)
  3. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
  4. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá tư duy
Xem chi tiết thông báo tai 
http://ts.tlu.edu.vn/Portals/4/P3/Tuyen%20sinh/2023/TB_Tom_tat_DATS_2023.pdf?ver=2023-03-22-193435-827