vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Các mẫu sinh viên cần biết khi làm thực tập tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp

Mẫu đề cương thực tập tốt nghiệp, download: Tại đây

Các mẫu đơn xin xét giao ĐATN (mẫu 1), download: Tại đây

Hướng dẫn trình bày Đồ án tốt nghiệp/ KLTN, download: Tại đây