vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2023

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ với 13 ngành như sau:

Chi tiết xem tại Đây

Tin tức khác

Khoa Công nghệ thông tin

Nhà C1, Đại học Thủy Lợi
175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

(+84)-024 3 5632211
vpkcntt@tlu.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu 8:00 A.M. – 5:00 P.M.

Mạng xã hội

Liên Hệ