vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Thông báo về đăng ký học trước 15 tín chỉ đào tạo trình độ thạc sĩ

Thông báo về đăng ký học trước 15 tín chỉ đào tạo trình độ thạc sĩ. Chi tiết xem tại đây  
Thí sinh đăng kí làm theo mẫu đơn đăng kí tại đây 

Tin tức khác

Khoa Công nghệ thông tin

Nhà C1, Đại học Thủy Lợi
175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

(+84)-024 3 5632211
vpkcntt@tlu.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu 8:00 A.M. – 5:00 P.M.

Mạng xã hội

Liên Hệ