vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Cơ hội nghề nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Tin tức khác

Công ty CP SIS Việt Nam tuyển dụng nhân viên triển khai phần mềm Customize theo yêu cầu
8/24/2023 3:44:04 PMBy
[Samsung R&D Center Vietnam] Tuyển dụng Solfwave Fresh Staff lần 3 năm 2023
9/12/2023 2:59:24 PMBy
SAMSUNG TUYỂN DỤNG - KỸ SƯ LẬP TRÌNH ĐỢT 1 NĂM 2024
1/15/2024 3:39:32 PMBy

Khoa Công nghệ thông tin

Nhà C1, Đại học Thủy Lợi
175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

(+84)-024 3 5632211
vpkcntt@tlu.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu 8:00 A.M. – 5:00 P.M.

Mạng xã hội

Liên Hệ