vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Quyết định ban hành Quy định về đào tạo Chương trình môn học giáo dục thể chất tại trường Đại học Thủy Lợi
Quyết định ban hành Quy định về đào tạo Chương trình môn học giáo dục thể chất tại trường Đại học Thủy Lợi. Chi tiết xem tại đây.

Tin tức khác

QUYẾT ĐỊNH Về ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thủy lợi
5/17/2023 3:49:55 PMBy
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Thủy lợi
5/17/2023 3:53:32 PMBy

Khoa Công nghệ thông tin

Nhà C1, Đại học Thủy Lợi
175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

(+84)-024 3 5632211
vpkcntt@tlu.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu 8:00 A.M. – 5:00 P.M.

Mạng xã hội

Liên Hệ