vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Quyết định giao đề tài cấp cơ sở năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học Thủy lợi tiếp tục tạo điều kiện và khuyến khích các giảng viên, đặc biệt giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học. Toàn trường có 38 đề tài cấp cơ sở được xét duyệt qua Hội đồng khoa học.
Quyết định giao đề tài cấp cơ sở tải về  tại đây

Tin tức khác

Đề tài NCKH
5/16/2023 2:05:12 PMBy

Khoa Công nghệ thông tin

Nhà C1, Đại học Thủy Lợi
175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

(+84)-024 3 5632211
vpkcntt@tlu.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu 8:00 A.M. – 5:00 P.M.

Mạng xã hội

Liên Hệ