vpkcntt@tlu.edu.vn (+84)-024 3 5632211
Trường Đại học Thủy Lợi
Các công trình công bố năm 2014

 

TT

Tên bài công trình

Tác giả

Tạp chí,

kỷ yếu

Số

Năm

1

Forecasting water levels at Thakhek station for 5-lead-day in Mekong river using random forests

Nguyen Thanh Tung, Nguyen Khac Tien Phuoc

The Annual conference of Thuyloi University

2/0

2014

2

Unbiased Feature Selection in Learning Random Forests for High Dimensional Data

Nguyen Thanh Tung, Joshua Z. Huang, Thuy T. Nguyen

The Scientific World Journal

471371

2014

3

Two Level Quantile Regression Forests for Bias Correction in Range Prediction

Nguyen Thanh Tung, Joshua Z.Huang, Thuy, N.T.

In Machine Learning, Springer

19/0

2014

4

Extensions to quantile regression forests for very high dimensional data

Nguyen Thanh Tung, Joshua Zhexue Huang, Khan Imran, Mark Junjie Li, and Graham Williams

In Advances in Knowledge Discovery and Data Mining. Springer

8444

2014

5

Bias-corrected Quantile Regression Forests for high-dimensional data

Nguyen Thanh Tung, Huang, J.Z., Thuy Thi Nguyen, Khan, I.

Machine Learning and Cybernetics (ICMLC), 2014 International Conference on

1/0

2014

6

Ensemble Clustering of High Dimensional Data With FastMap Projection

Imran Khan, Joshua Zhexue Huang, Nguyen Thanh Tung and Graham Williams

Processdings of the fourth International Workshop on Algorithms for Large-Scale Information, in Knowledge Discovery, in conjunction with PAKDD 2014

1/0

2014

7

A New Two-step Quality-based Feature Sampling Method in Learning Random Forests for High-Dimensional Data

Nguyen Thanh Tung, Thuy, N.T, Joshua Z.Huang

Processdings of the first NAFOSTED Conference on Information and Computer Science

2/0, pp. 457-466

2014

8

Learning Time-based Rules for Prediction of Alarms from Telecom Alarm Data Using Ant Colony Optimization

Imran Khan, Joshua Z.Huang, Nguyen Thanh Tung

International Journal of Computer and Information Technology

3/1

2014

9

PANET: A GPU-based tool for fast parallel analysis of robustness dynamics and feed-forward/feedback loop structures in large-scale biological networks

Trinh Hung-Cuong, Le Duc-Hau and Kwon Yung-Keun

PLOS ONE

9/7

2014

10

Integration of miRNA-miRNA networks improves the prediction of novel disease associated miRNAs

Le Duc-Hau, Kathleen Marchal

The First NAFOSTED Conference on Information and Computer Science

1/0

2014

11

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết đồ thị trong phân tích mạng xã hội

Nguyễn Xuân Hùng, Lê Đức Hậu

Tuyển tập hội nghị thường niên – Trường ĐH Thủy Lợi

ISBN:978-604-82-0066-4

1/0

2014

12

Giao thức định tuyến dựa trên k-means có thích ứng năng lượng cho mạng cảm biến không dây

Vũ Tiến Thái, Nguyễn Mạnh Hiển

Hội nghị khoa học thường niên Trường Đại học Thủy Lợi

 

2014

13

Modeling emotional evaluation of traditional Vietnamese Aodai clothes based on computer vision and machine learning

Thang Cao, Hung T. Nguyen, Hien M. Nguyen, and Yukinobu Hoshino

Industrial Applications of Affective Engineering

 

2014

14

Ứng dụng luật kết hợp để giải quyết bài toán khử nhập nhằng nghĩa từ tiếng Việt

Đinh Phú Hùng

Tuyển Tập Hội Nghị Khoa Hoc Thường Niên, ĐHTL

 

2014

15

Thiết kế và cài đặt nguyên mẫu thư viện số dựa trên logic vị từ

Lý Anh Tuấn, Trần Thị Minh Hoàn

Hội thảo quốc gia lần thứ 17: Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông, Đắk Lắk

 

2014

16

Kernel Density-based Acoustic Model with Cross-lingual Bottleneck Features for Resource Limited LVCSR

Van Hai Do, Xiong Xiao, Eng Siong Chng, Haizhou Li

Annual Conference of

The International Speech

Communication Association

(INTERSPEECH 2014)

 

2014

17

TANDEM-Bottleneck Feature Combination using Hierarchical Deep Neural Networks

Mirco Ravanelli, Van Hai Do, and Adam Janin

International Symposium on Chinese Spoken Language Processing (ISCSLP-2014)

 

2014

18

Cross-lingual phone mapping for large vocabulary speech recognition of under-resourced languages

Van Hai Do, Xiong Xiao, Eng Siong Chng, Haizhou Li

The IEICE Transactions on Information and Systems

2

2014

19

Flood forecasting in large rivers with data-driven models

Nguyen, P.K.T., Chua, L.H.C. and Son, L.H.

Natural Hazards

71

2014

20

Two-dimensional hydrodynamic modeling of flood inundation in Mekong Delta using TELEMAC-2D model with parallel processing

Phuoc K.T Nguyen, Lloyd H.C Chua, Tung T. Vu, Long D. Vu

The 19th Congress of Asia and Pacific Division of the International Association of Hydraulic Engineering and Research, Thuyloi University, Hanoi, Vietnam, from September 21 to 25, 2014.

 

2014

21

Decay integral solutions for a class of impulsive fractional differential equations in Banach spaces

T.D. Ke, D. Lan

Fract. Calc. Appl. Anal.17:1 (2014), 96-121.

 

2014

22

Global attractor for a class of functional differential inclusions with Hille-Yosida operators

T.D. Ke, D. Lan

Nonlinear Anal.103 (2014), 72-86.

 

2014

23

“Ứng dụng luật kết hợp để giải quyết bài toán khử nhập nhằng nghĩa từ tiếng Việt”

Đinh Phú Hùng

Hội nghị khoa học thường niên ĐHTL

 

2014

24

Thiết kế và cài đặt nguyên mẫu thư viện số dựa trên logic vị từ.

Lý Anh Tuấn, Trần Thị Minh Hoàn

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia lần thứ XVII "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông", Đắk Lắk, tháng 10, 2014, tr. 312-317, Nhà XB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

 

 

2014

25

Phương pháp phân tích trực giao cho phương trình truyền tải khuếch tán,

Nguyen Huu Tho

Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2014.

 

 

2014

26

Hopf- Lax-Ttype formulas for multi-time Hamilton-Jacobi Equations

Nguyen Huu Tho

Vietnam Journal of Mathematical Application, Vol. 12, No.2, 2014

 

2014

27

, “Modeling emotional evaluation of traditional Vietnamese Aodai clothes based on computer vision and machine learning,”

Thang Cao, Hung T. Nguyen, Hien M. Nguyen, and Yukinobu Hoshino

Industrial Applications of Affective Engineering, pp.111-122 (Springer).

 

 

2014

28

“Nghiên cứu ứngd ụng lý thuyết đồ thị trong phân tích mạng xã hội”,

Nguyễn Xuân Hùng, Lê ĐứcHậu,

Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên năm 2014 – Đại học Thủy Lợi

 

2014

29

“A novel genetic algorithm approach for simultaneous feature and classifier selection in multi classifier system”.

Nguyen Tien Thanh, Alan Wee-Chung Liew, Tran Minh Toan, Pham Xuan Cuong and Nguyen Mai Phuong,

IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) 2014: 1698-1705

 

 

2014

30

“A Novel 2-Stage Combining Classifier Model with Stacking and Genetic Algorithm Based Feature Selection

Nguyen Tien Thanh, Alan Wee-Chung Liew, Pham Xuan Cuong and Nguyen Mai Phuong,

”. ICIC (2) 2014: 33-43 (Lecture note on Artificial Intelligence)

 

 

2014

31

“Fuzzy If-Then Rules Classifier on Ensemble Data”.

 

 

Nguyen Tien Thanh, Alan Wee-Chung Liew, To Cuong, X. C. Pham and Pham Xuan Cuong and Nguyen Mai Phuong,

ICMLC (CCIS volume) 2014: 362-370.

 

2014

32

“Optimization of ensemble classifier system based on multiple objectives genetic algorithm”.

Nguyen Tien Thanh, Alan Wee-Chung Liew, Pham Xuan Cuong and Nguyen Mai Phuong,

ICMLC 2014: 46-51 (Nominated to best paper award)

 

2014

33

Phương pháp phân tích trực giao cho phương trình truyền tải khuếch tán

N. H. Tho

Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2014

 

2014

34

Hopf- Lax-Ttype formulas for multi-time Hamilton-Jacobi Equations

N. H. Tho

Vietnam Journal of Mathematical Application, Vol. 12, No.2, 2014, pp. 83-90

 

2014

35

Decay integral solutions for a class of impulsive fractional differential equations in Banach spaces

T. D. Ke, Do Lan

1. Fract. Calc. Appl. Anal.17:1

 

 

2014

36

Global attractor for a class of functional differential inclusions with Hille-Yosida operators.

T. D. Ke and Do Lan

Nonlinear Anal

 

2014

 
 

   

Tin tức khác

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2022
3/24/2023 12:25:28 AMBy

Khoa Công nghệ thông tin

Nhà C1, Đại học Thủy Lợi
175, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

(+84)-024 3 5632211
vpkcntt@tlu.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu 8:00 A.M. – 5:00 P.M.

Mạng xã hội

Liên Hệ