Thông báo về buổi nói chuyện của GS Hongler

 

Thời gian: 14h, thứ 3 ngày 17/10/2017

Địa điểm : MSLab phòng 103 C5

Nội dung: Bài nói chuyện của GS sẽ giới thiệu về ứng dụng của quá trình ngẫu nhiên trong một số lĩnh vực như sản xuất, kinh tế, tài chính.   

Người trình bày: Giáo sư Max Hongler đến từ trường Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Thuỵ Sĩ.

Vài nét về tiểu sử của GS Hongler:

GS Hongler nhận bằng tiến sĩ ngành vật lý về cơ học thống kê năm 1981 tại trường Geneva. Từ năm 2000 ông được bổ nhiệm làm GS của trường Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Lĩnh vực nghiên cứu của ông tập trung vào các mô hình toán học ngẫu nhiên ứng dụng trong các vấn đề kỹ thuật (engineering) và kinh tế như dây chuyền sản xuất (industrial production flow processes), điều khiển robot, mô hình đa tác tử (multi-agents) ngẫu nhiên trong kinh tế.