Công ty MQ ITC SOLUTIONS tuyển dụng 40 kỹ sư CNTT làm việc tại Nhật Bản

“RA BIỂN LỚN”
TUYỂN DỤNG 40 KĨ SƯ IT LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Công Ty MQ ICT SOLUTIONS (http://mqsolutions.vn) tuyển dụng kỹ sư biết tiếng Nhật, làm trong lĩnh vực phát triển web, game, iOS, Android, Java, Trí Tuệ Nhân Tạo.