“RA BIỂN LỚN”
TUYỂN DỤNG 40 KĨ SƯ IT LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Công Ty MQ ICT SOLUTIONS (http://mqsolutions.vn) tuyển dụng kỹ sư biết tiếng Nhật, làm trong lĩnh vực phát triển web, game, iOS, Android, Java, Trí Tuệ Nhân Tạo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article