Nguyễn Thị Lý (ThS)
Giảng viên
BM Toán- P204- Tầng 2 nhà C1- ĐH Thủy lợi
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội

Lycs2@tlu.edu.vn

Chi tiết...

Họ và tên

ThS Nguyễn Thị Lý

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Toán học- Phòng 204- Tầng 2 nhà C1.

Các môn giảng dạy:

 Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4

Hướng nghiên cứu:

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

 

 

 

Các bài báo

 

Học viên cao học và NCS