Nguyễn Thị Vân (ThS)
Giảng viên
BM Toán- P204- Tầng 2 nhà C1- ĐH Thủy lợi
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội

van@tlu.edu.vn

- Dạy Toán Cao cấp( Giải tích, Đại số, Phương trình vi phân, Xác suất thống kê) cho Chương trình truyền thống và Chương trình tiên tiến

- Hướng nghiên cứu: Mô hình hoá và mô phỏng hệ phức hợp.

Chi tiết...

Họ và tên

ThS Nguyễn Thị Vân

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Toán học- Phòng 204- Tầng 2 nhà C1.

Các môn giảng dạy:

Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4, Toán 5

Hướng nghiên cứu:

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

 

 

 

Các bài báo

 

Học viên cao học và NCS

 

 

ThS Nguyễn Thị Vân

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Toán học- Phòng 204- Tầng 2 nhà C1.

Các môn giảng dạy:

 Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4, Toán 5

Hướng nghiên cứu:

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

 

 

 

Các bài báo