Nguyễn Hằng Phương (ThS.)
Giảng viên
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

phuongnh@tlu.edu.vn

- Tin đại cương, Tin văn phòng

- Thiết kế mạch logic

- Mạng không dây và di động

- Kỹ thuật truyền số liệu

- Tiếng anh chuyên ngành

Chi tiết...

Họ và tên

 ThS Nguyễn Hằng Phương

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Kỹ thuật máy tính và mạng,  tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Tin đại cương, Tin văn phòng

- Thiết kế mạch logic

 

- Mạng không dây và di động

- Kỹ thuật truyền số liệu

- Tiếng anh chuyên ngành

 

Hướng nghiên cứu:

 

Truyền thông không dây, 5G

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

-Truyền thông không dây

-Truyền thông hợp tác

 

 

Các bài báo

 

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn