Nguyễn Ngọc Hà (ThS.)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công nghệ phần mềm

hantn@tlu.edu.vn

- Công nghệ phần mềm

- Ngôn ngữ lập trình

- Tin đại cương, tin văn phòng

 

Chi tiết...

Họ và tên

ThS Nguyễn Thị Ngọc Hà

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Công nghệ phần mềm- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Công nghệ phần mềm, Ngôn ngữ lập trình

- Tin đại cương, tin văn phòng

Hướng nghiên cứu:

 

- Công nghệ phần mềm

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

- Công nghệ phần mềm

- Xây dựng phần mềm quản lý, website thương mại điện tử

 

 

Các bài báo

Không

Đề tài nghiên cứu

Không

Số Học viên cao học hướng dẫn

Không