Lê Thị Minh Hải (ThS.)
Giảng viên
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

lethiminhhai@tlu.edu.vn

- Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4A, Toán 5.

- Olympic Toán Giải tích.

Chi tiết...

Họ và tên

Lê Thị Minh Hải

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Toán học- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4A, Toán 5.

- Olympic Toán Gải tich.

Hướng nghiên cứu:

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

 
   

Các bài báo

 

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn