Đỗ Lân (TS.)
Phó Trưởng bộ môn
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

dolan@tlu.edu.vn

1) Các môn giảng dạy:
Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4A, Toán 5, Thống kê ứng dụng cho Sinh viên
Phân tích và tối ưu hóa hệ thống cho chương trình cao học.
Xác suất thống kê nâng cao cho Nghiên cứu sinh.
2) Hướng nghiên cứu:
Lý thuyết định tính phương trình vi phân/đạo hàm riêng
Chi tiết...

Họ và tên

TS Đỗ Lân

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Toán học- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4A, Toán 5, Thống kê ứng dụng cho Sinh viên

Phân tích và tối ưu hóa hệ thống cho chương trình cao học.

Xác suất thống kê nâng cao cho Nghiên cứu sinh.

Hướng nghiên cứu:

Lý thuyết định tính phương trình vi phân/đạo hàm riêng

Các bài báo

1. Nguyen Huu Bao, Do Lan, A new method to estimate of the stable degrees of some previous stability theorems based on the stability of the differential equations for characteristic function, Vietnam Journal of Mathematics, 38:1(2010) 27-34.

2. Do Lan, T.D. Ke, Decay integral solutions for a class of impulsive fractional differential equations in Banach spaces. Fract. Calc. Appl. Anal. 17:1 (2014), 96-121. (SCIE)

3. Do Lan, T.D. Ke, Global attractor for a class of functional differential inclusions with Hille-Yosida operators. Nonlinear Anal. 103 (2014), 72-86. (SCI)

4. Do Lan, T. D. Ke, Fixed point approach for weakly asymptotic stability of fractional differential inclusions involving impulsive effects, Journal of Fixed point theory and applications, (2017), Volume 19, Issue 4, pp 2185–2208, (SCIE)

5. Do Lan, Decay Solutions and Decay Rate for a Class of Retarded Abtract Semilinear Fractional Evolution Inclusions, Taiwanese Journal of Mathematics, (2018) (SCI)

6. Anh Tuan Duong, Do Lan, Quynh L. P, Thao N. T. P, On the nonexistence of stable solution of elliptic systems with negative exponents, Complex Variables and Elliptic Equations, (2019) (SCIE)

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn

 1 Học viên