Danh sách các phòng thí nghiệm của khoa

- Phòng thí nghiệm DS Lab: TS. Tạ Quang Chiểu - Trưởng Lab

- Phòng thí nghiệm MS Lab: ThS. Trương Xuân Nam - Trưởng Lab