Công ty Samsung Việt Nam tuyển dụng sinh viên sắp ra trường

Trong năm 2019, Samsung Việt Nam tiến hành chương trình Tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Đại học với thông tin:

-        Đối tượng: Cử nhân, Kỹ sư đã hoặc sẽ tốt nghiệp và nhận bằng muộn nhất vào ngày30.06.2020

-        Địa điểm làm việc: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội.

-        Thời gian nộp hồ sơ: 15.08.2019 đến 29.09.2019

Chi tiết thông tin tuyển dụng xem tại đây