Danh sách cố vấn học tập năm học 2015 - 2016

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2015- 2016

STT

Lớp

Họ tên

Bộ môn

1

Các khóa trước

(K49- K52)

Phạm Thị Hương

Trợ lý khoa

2

53 TH1

Đỗ Lân

Toán học

3

53 TH2

Trần Minh Hoàn

Khoa học máy tính

4

54 TH1

Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu

Công nghệ phần mềm

5

54 TH2

Nguyễn Thị Phương Thảo

Kỹ thuật máy tính & Mạng

6

55 TH1

Lê Thế Sắc

Toán học

7

55 TH2

Phan Thị Thanh Huyền

Toán học

8

55 TH3

Vũ Mạnh Tới

Toán học

9

56 TH1

Nguyễn Thị Vân

Toán học

10

56 TH2

Trần Phương Liên

Toán học

11

56 TH3

Đào Việt Hùng

Toán học

12

57 TH1

Nguyễn Thị Lý

Toán học

13

57 TH2

Nguyễn Ngọc Hà

Công nghệ phần mềm

14

57 TH3

Nguyễn Xuân Hùng

Công nghệ phần mềm

15

57 TH4

Vũ Thương Huyền

Khoa học máy tính