Thời gian: 14h-15h30 (thứ 5) ngày 27/4/2017, Room 1 - K1
Người trình bày: NCS Triệu Đình Phương
Nội dung trình bày: "Phát triển mô hình quản trị chất lượng chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp điện - điện tử - viễn thông tại Việt Nam"
- Tổng quan về quản trị chất lượng chuỗi cung ứng
- Bài toán cần giải quyết và nội dung nghiên cứu
- Cách tiếp cận và một số phương pháp nghiên cứu hiện tại
- Một số kết quả nghiên cứu bước đầu
- Trao đổi tìm giải pháp/phương pháp mới cho bài toán?

 Thông tin về người trình bày:
NCS Triệu Đình Phương là giảng viên BM Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế và Quản lý, Đại học Thủy lợi. Thầy Phương là nghiên cứu viên, chuyên gia tư vấn, đào tạo Trung tâm Nghiên cứu Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội. Đang quan tâm nghiên cứu về các bài toán Mô hình quản trị chất lượng.