Seminar: Phân tích dữ liệu khoa học về kinh tế

Thời gian: 14h-15h30,  thứ 5 ngày 29/12/2016 

Địa điểm: Room 1- K1

Nội dung: Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro đến chi phí đâu tư xây dựng công trình Thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam

- Trình bày hướng nghiên cứu, mục đích, phương pháp, kết quả. 

- Trình bày phương pháp xác định các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến chi phí đầu tư xây dựng công trình, xác định nhóm các yếu tố chính ảnh hưởng 

- Trình bày mô hình toán dự kiến áp dụng trong mô hình nghiên cứu

Thông tin người trình bày: NCS Đỗ Văn Chính là Giảng viên BM Quản lý xây dựng, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường ĐH Thuỷ Lợi. Năm 2011 nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Từ năm 2015 là NCS về chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Thủy.