Thông báo tổng kết năm học 2015- 2016 khối sinh viên

THÔNG BÁO

Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016 khối sinh viên Khoa Công nghệ thông tin

Thời gian: 18h30 tối Thứ 3, ngày 11/10/2016

Địa điểm: Hội trường T45

Thành phần: Toàn thể giáo viên và sinh viên khoa CNTT; Kính mời: Ban giám hiệu, Phòng đào tạo ĐH và Sau ĐH, Phòng Công tác chính trị và QLSV, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tới dự.

Sơ đồ vị trí các lớp:

 

 

SÂN KHẤU

STT

 Cửa vào

DÃY SỐ LẺ

DÃY SỐ CHẴN

1

Dãy bàn đầu :

Đại biểu

Đại biểu

2

3 dãy B,C,D (15 ghế/dãy)

58HT

58PM

3

3 dãy D, E,F (15 ghế/dãy)

58TH1

58TH2

4

3 dãy F, G, H (15 ghế/dãy)

58TH3

58TH4

5

3 dãy I, J, K (15 ghế/dãy)

57TH1

57TH2

6

3 dãy M, N, O (15 ghế/dãy)

57TH3

57TH4

7

3dãy P, Q, R (15 ghế/dãy)

56TH1

56TH2

8

3 dãy T, U, V (10 ghế/ dãy)

56TH3

55TH2

 

Tầng 2

55TH1

55TH3

 

Tầng 2

54TH1

54TH2