Thông báo lịch nộp báo cáo Đề tài NCKH sinh viên năm học 2017 - 2018

Khoa thông báo tới các bạn sinh viên về thời hạn nộp Báo cáo toàn văn và tóm tắt cũng như những quy định về viết báo cáo.

Cụ thể các mốc như sau:

- Thời gian nộp Báo cáo: 9h-11h thứ 5 ngày 23/3/2018

- Hội nghị NCKHSV cấp Khoa: Từ 26-30/3/2018.

Một số yêu cầu sau về việc viết và nộp báo cáo:

- Sinh viên nộp báo cáo tổng kết (theo mẫu 6a) và báo cáo tóm tắt (theo mẫu 6b) (bao gồm cả bản in và file mềm) cho khoa theo đúng thời gian đã thông báo.

Mẫu 6a:/Portals/0/Mau%20bao%20cao%20NCKHSV.doc

Mẫu 6b: /Portals/0/TomTat_NguyenVanNghia.docx