Kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 33 cấp khoa năm học 2019 -2020

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ 33 CẤP KHOA

Ngày 30 tháng 5 năm 2020

 

 

Thời gian

Phiên toàn thể

(tại Hội trường T35)

08h00 - 08h15

Khai mạc

Giới thiệu vài nét mới trong trong phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên

08h15 - 08h30

Di chuyển về các tiểu ban

08h30 - 16h30

Phiên tiểu ban

(tại khu hội thảo K1 và Thư viện)

 

 

 

TT

Khoa

Tổng số báo cáo

Địa điểm tổ chức

1

CNTT

17

F304, 306 - Thư viện

2

C

28

Room 1,2,3 - K1

3

K

15

Room 5 - K1

4

H-MT

13

Room 6,7 - K1

5

N

24

Room 8,9 - K1

6

Đ-ĐT

35

Room 10,11 - K1

7

LLCT

9

Room 4 - K1