Lịch trao bằng tốt nghiệp đợt 1, năm học 2015- 2016


Lễ tốt nghiệp & trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ĐH, LT hệ chính quy

Thời gian: từ 8-11h, Thứ 5 (ngày 24/3/2016)

Địa điểm: Hội trường T45

Sinh viên có mặt tại sảnh T45 trước 8h, gặp trợ lý khoa để nhận trang phục Tốt nghiệp & ổn định vị trí trong hội trường;

Sau 8h, sinh viên không làm thủ tục sẽ không được nhận bằng sáng hôm đó.

Lịch trả hồ sơ tại đường link sau

http://cse.tlu.edu.vn/thong-bao/catid/9/item/56/thong-bao-lich-tra-ho-so-sinh-vien-tot-nghiep-hoc