Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2018

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đại học chính quy trong cả nước năm 2018.

Tổng chỉ tiêu toàn trường: 3700

Trong đó chỉ tiêu tuyển sinh của khoa Công nghệ thông tin như sau:

Đào tạo tại cơ sở chính Hà Nội: 

  • Công nghệ thông tin: 340
  • Hệ thống thông tin: 70
  • Kỹ thuật phần mềm: 70

Đào tạo tại cơ sở mở rộng Phố Hiến, Hưng Yên

  • Công nghệ thông tin: 100

Chi tiết thông tin tuyển sinh xem tại đây:http://tlu.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2018-9460