Thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018 như sau:

1. Lịch thi chính thức vào các ngành 26, 27/5/2018 (tập trung thí sinh và thi môn Tiếng Anh vào 7h00 ngày 26/5/2018)

2. Kéo dài thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 22/4/2018.

Xem thông báo tuyển sinh tại đây:/Portals/0/TBTS_cao_hoc_dot_1_2018.pdf

Phụ lục:/Portals/0/Phu_luc%201%20CH_dot%201_2018.doc

Xem chi tiết thông báo điều chỉnh tại đây: /Portals/0/DieuChinhLichThiCH_Dot1-2018.pdf

 Trích nguồn: http://www.tlu.edu.vn/tuyen-sinh-cao-hoc