KẾ HOẠCH NỘP, PHẢN BIỆN VÀ BẢO VỆ ĐATN ĐỢT 1 NĂM 2017 - 2018

 

 

(Đợt 1: tháng 07/2017)

NỘI DUNG

THỜI GIAN

YÊU CẦU

 

Nộp ĐATN

 

9h-11h thứ 6 ngày 03/11/2017

- Mỗi sinh viên nộp 01 quyển ĐATN (theo mẫu hướng dẫn) tại VPK 301C1. ĐATN phải có chữ ký của giảng viên hướng dẫn, trưởng bộ môn vào nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp. Trong ĐATN có đóng kèm đề cương đồ án (thứ tự đóng trong quyển đồ án: Nhiệm vụ đồ án lên đầu, đề cương đồ án, nội dung đồ án)

 

Phản biện và nhận xét

 

04 - 09/11/2017

- Các SV chủ động liên hệ và nộp đồ án tốt nghiệp  cho các GV phản biện.

- GVHD, GVPB viết nhận xét, cho điểm đồ án và gửi về Hội đồng trước ngày 10/11/2017

 

Bảo vệ ĐATN

 

Thứ 6 ngày 10/11/2017

- Danh sách và thứ tự bảo vệ sẽ được các Hội đồng thông báo.

 

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN