Kế hoạch làm Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm học 2015- 2016

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2  NĂM HỌC 2015- 2016

 

TT

Nội dung

Kế hoạch thực hiện

Bậc ĐH, CĐ, LT hệ chính quy

1

Xét giao thực hiện Học phần tốt nghiệp

29/2/2016 ÷ 04/3/2016

2

SV gặp GVHD để nhận nhiệm vụ làm tốt nghiệp

07/3/2016 ÷ 11/3/2016

3

Thời gian thực hiện Học phần tốt nghiệp

14/3/2016 ÷ 17/6/2016

4

Chấm, bảo vệ Học phần tốt nghiệp

20/6/2016 ÷ 24/6/2016

5

Lễ tốt nghiệp và thủ tục ra trường

25/7/2016 ÷ 31/7/2016

  

 

 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP.


 1.  Sinh viên làm tốt nghiệp theo đúng khóa học : không phải làm đơn, nhà trường sẽ thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện Học phần tốt nghiệp trước khi bắt đầu làm tốt nghiệp.                   

2.  Sinh viên làm tốt nghiệp không theo đúng khóa học (sinh viên không thuộc đối tượng ở mục a), sinh viên học văn bằng 2, sinh viên bị dừng hoặc có điểm bảo vệ ĐATN không đạt ở lần bảo vệ trước: làm đơn đăng ký làm tốt nghiệp- theo mẫu 1 bản đăng ký các môn học tự chọn tính điểm tốt nghiệp-  theo mẫu 2 chi tiết tại đây )  nộp về khoa chủ quản  trước mỗi đợt xét giao làm tốt nghiệp ít nhất 1 tuần để Nhà trường xem xét.