Tài liệu sinh viên cần biết

TÀI LIỆU SINH VIÊN CẦN BIẾT

 

Đơn đề nghị, download tại đây

Đơn xin đăng ký học, download tại đây

Đơn xin hủy đăng ký học, download tại đây

Đơn xin thôi học, download tại đây

 Đơn xin nghỉ học tạm thời, download tại đây

 Đơn xin trở lại trường học tiếp, download tại đây

Đơn xin chuyển điểm, download tại đây

Đơn xin xác nhận bản điểm cuối khóa, download tại đây

Đơn xin CN- GDQP, download tại đây

Đơn xin đăng ký học ngành 2, download tại đây

Đơn cam kết (dành cho sinh viên cảnh báo học tập mức 3 lần 1),  download tại đây