Mô hình đào tạo

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN- ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Các bậc đào tạo

Hiện nay, khoa Công nghệ thông tin đào tạo 2 hệ: Đại học chính quy và Cao học

Hệ đào tạo đại học chính quy:

Ngành công nghệ thông tin: Thời gian đào tạo 4.5 năm tập trung

Ngành Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin: Thời gian đào tạo 4 năm, tập trung

Với bậc sau đại học: Đào tạo Thạc sỹ  thời gian đào tạo: 1.5- 2 năm, tập trung 

Quy mô đào tạo

* Đối với hệ đại học chính quy

Năm học 2014- 2015: Khoa tuyển sinh 3 lớp Công nghệ thông tin (bao gồm: 56TH1, 56TH2, 56TH3), tổng số 210 sinh viên

Năm học 2015- 2016: Khoa tuyển sinh 4 lớp Công nghệ thông tin (bao gồm: 57TH1, 57TH2, 57TH3, 57TH4), tổng số 300 sinh viên

Dự kiến năm 2016- 2017: Khoa tuyển sinh  350 sinh viên đầu vào, năm 2017- 2020 (450 sinh viên)

* Đối với hệ Cao học

Bắt đầu tuyển sinh năm 2016, số lượng 60 học viên/1 đợt

Mỗi năm tuyển sinh 2 đợt

Phương thức quản lý đào tạo: Đào tạo theo tín chỉ

Chương trình đào tạo

Trong hoạt động đào tạo, Khoa Công nghệ thông tin- ĐH Thủy lợi luôn quan tâm nghiên cứu đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng cập nhật các tiến bộ khoa học công nghệ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu xã hội trong từng giai đoạn phát triển.

Chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở mô đun hóa các kiến thức theo đơn vị tín chỉ (TC), tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên lựa chọn chương trình học tập phù hợp với kế hoạch và điều kiện cá nhân. Mặt khác cấu trúc chương trình theo tín chỉ cho phép dễ dàng học liên thông giữa các ngành nghề, mở ra khả năng chuyển đổi nghề nghiệp hoặc học tiếp lên các trình độ học vấn cao hơn. Việc thiết kế chương trình đào tạo theo tín chỉ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người học nhưng đòi hỏi nhà trường phải nâng cao khả năng đáp ứng về nhiều phương diện.

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao:

Khoa phối hợp với Công ty phần mềm Fsoft thuộc tập đoàn FPT đào tạo khóa học ngắn hạn về Công nghệ thông tin, nhằm trang bị các kiến thức, các kỹ năng lập trình ứng dụng đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Đây là chương trình rất hữu ích cho sinh viên, các bạn được trang bị cơ bản và nâng cao về SQL, lập trình ứng dụng với các ngôn ngữ C++/Win32, .Net và Java. Sinh viên sẽ có cơ hội được học tập và thực hành với những kiến thức thực tế nhất do giảng viên của FSOFT đảm nhận. Mỗi khóa đào tạo sẽ kéo dài 320 giờ cho sinh viên năm cuối của khoa CNTT. Sau khóa học này, các bạn sinh viên sẽ được cấp chứng nhận của FSOFT và có nhiều cơ hội được phỏng vấn vào làm việc tại FSOFT. Đây là một cơ hội rất tốt cho sinh viên được thử sức, trải nghiệm và làm quen với một môi trường làm việc hàng đầu và chuyên nghiệp tại Việt Nam.