BM Khoa học máy tính gồm 9 giảng viên, giảng dạy các môn học đại cương, cơ sở chuyên ngành và chuyên ngành khoa học máy tính

 

Giới thiệu Bộ môn Khoa học máy tính

 

Bộ môn Khoa học máy tính đảm nhiệm chức năng giảng dạy tin đại cương, môn tin cơ sở và chuyên ngành khoa học máy tính.

 

Thành phần lãnh đạo bộ môn:

 

 Phó Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Ngọc Doanh

 

Tốt nghiệp cử nhân ĐH SP Hà Nội năm 2003

Tốt nghiệp ThS ĐH SP năm 2006

Bảo vệ luận án Tiến sỹ năm 2010 tại ĐH Paris 6, CH Pháp

 

Các môn giảng dạy

 

STT

Tên môn

Tên tiếng anh

Mã môn

Số tín chỉ

1

Toán rời rạc

Discrete Mathematics

CSE203

3

2

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Data Structures and Algorithms

CSE281

3

3

Phương pháp số

Numerical Methods

CSE371

3

4

Lý thuyết tính toán

Theory of Computation

CSE376

3

5

Trí tuệ nhân tạo

Introduction to Artificial Intelligence

CSE492

3

6

Kỹ thuật đồ hoạ

Computer Graphics

CSE487

3

7

Học máy

Machine Learning

CSE445

3

8

Thiết kế và phát triển game

Game Design and Development

CSE494

4

9

Lập trình đồ họa 3D

3D Graphics Programming

CSE415

3

10

Chương trình dịch

Introduction to Compiler Design

CSE483

3

11

Truy hồi thông tin và tìm kiếm web

Information Retrieval and Web Search

CSE418

3

12

Tối ưu hóa

Introduction to Optimization

CSE414

3

Tên môn in nghiêng là môn thuộc chuyên ngành Khoa học máy tính, ngành CNTT.