BM Khoa học máy tính gồm 9 giảng viên, giảng dạy các môn học đại cương, cơ sở chuyên ngành và chuyên ngành khoa học máy tính

Giới thiệu Bộ môn Khoa học máy tính

Phòng: 200 -Nhà C1

 

Điện thoại: 024.35637020

 

Về đào tạo: Bộ môn Khoa học máy tính đảm nhiệm chức năng giảng dạy tin đại cương, môn tin cơ sở và các môn thuộc chuyên ngành khoa học máy tính. Bên cạnh đó, Bộ môn cũng tham gia giảng dạy các môn học hiện đại (như mô phỏng số và quản lý rủi ro,...) thuộc chương trình tiên tiến của nhà trường.

Về nghiên cứu: Bộ môn có hai hướng nghiên cứu chính là Mô hình hoá/ Mô phỏng và Học máy. Đặc biệt, Bộ môn trú trọng nghiên cứu liên ngành với mục tiêu kết hợp nghiên cứu với các chuyên ngành khác của công nghệ thông tin cũng như của các ngành đặc thù nhằm giải quyết các bài toán thực tế đặt ra. 

 

Cán bộ của bộ môn:

Số lượng cán bộ: 9

Phụ trách bộ môn: PGS.TS Trần Thị Ngân 

Các môn giảng dạy

STT

Tên môn

Tên tiếng anh

Mã môn

Số tín chỉ

1

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Data Structures and Algorithms

CSE281

3

2

Phương pháp số

Numerical Methods

CSE371

3

3

Lý thuyết tính toán

Theory of Computation

CSE376

3

4

Trí tuệ nhân tạo

Introduction to Artificial Intelligence

CSE492

3

5

Kỹ thuật đồ hoạ

Computer Graphics

CSE487

3

6

Thiết kế và phát triển game

Game Design and Development

CSE494

4

7

Lập trình đồ họa 3D

3D Graphics Programming

CSE415

3

8

Chương trình dịch

Introduction to Compiler Design

CSE483

3

9

Truy hồi thông tin và tìm kiếm web

Information Retrieval and Web Search

CSE418

3

10

Tối ưu hóa

Introduction to Optimization

CSE414

3

Tên môn in nghiêng là môn thuộc chuyên ngành Khoa học máy tính, ngành CNTT.