Các hướng nghiên cứu Công nghệ thông tin

Một số hướng nghiên cứu về Công nghệ thông tin

 • Trí tuệ nhân tạo

 • Học máy và khai phá dữ liệu

 • Thư viện số và web ngữ nghĩa

 • Thị giác máy và nhận dạng mẫu

 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

 • Khai phá văn bản và web

 • Khai phá mạng xã hội

 • Tin sinh học

 • Mạng nơ-ron và tính toán tiến hóa

 • Các hệ thống thông tin thông minh

 • Mạng máy tính và anh ninh mạng

 • Mạng cảm biến không dây

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Thủy lợi

 • Quản lý và điều hành trên Internet trong các tổ chức đào tạo và cơ quan quản lý nhà nước

 • Phần mềm hỗ trợ tính toán kỹ thuật, quản lý và vận hành công trình

 • Mô hình hóa và mô phỏng các công trình thủy lợi

 • GIS trong quản lý đê điều và quản lý thông tin thiên tai

 • Các phương pháp học máy trong dự báo thủy văn và dòng chảy

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu và khai phá dữ liệu trong thủy lợi, thủy điện và tài nguyên nước

Một số hướng nghiên cứu về Toán học

 • Toán cho thủy lực, mô hình toán của dòng chảy hai pha

 • Proper Orthogonal Decomposition (POD), Reduced Order Modeling (ROM)

 • Nghiên cứu biểu diễn các dạng nghiệm suy rộng

 • Lý thuyết hệ động lực vô hạn chiều

 • Lý thuyết điều khiển phương trình đạo hàm riêng

 • Tính giải được và tính ổn định nghiệm của bài toán phương trình vi phân bậc phân số

 • Bài toán tập hút cho các bao hàm thức vi phân

 • Ổn định các đặc trưng của phân phối xác suất