Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin

Trưởng khoa: Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùng

Phòng làm việc: P202 Tầng 2 nhà C1

Điện thoại: +84-4-38521442

Email: tungnt@tlu.edu.vn

 

Phó Trưởng khoa: Thạc sỹ Phạm Xuân Đồng

Phòng làm việc: P203 Tầng 2 nhà C1

Phó Trưởng khoa: Tiến sỹ Đặng Thị Thu Hiền

Phòng làm việc: P201 Tầng 2 nhà C1

Trợ lý khoa: ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

Phòng làm việc: P204 Tầng 2 nhà C1