Kiều Tuấn Dũng (ThS)
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin- Tầng 2- C1


dungkt@tlu.edu.vn

- Lập trình di động

 - Lập trình web

 - Hệ thống phân tán

- Hệ thống thông tin địa lý
Chi tiết...

Họ và tên

Kiều Tuấn Dũng

Địa chỉ nơi làm việc:

Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Thủy Lợi

Các môn giảng dạy:

- Lập trình di động

- Lập trình web

- Hệ thống phân tán

- Hệ thống thông tin địa lý

Hướng nghiên cứu:

* E-learning

* Deep learning, Data mining, Machine learning

* Cloud Computing

Hướng đề tài DATN, LVCH, LATS

* Phát triển các hệ thống E-learning, các ứng dụng Web

* Phát triển các ứng dụng di động

* Ứng dụng mã nguồn mở

Các bài báo

* Tấn công lỗ đen và giải pháp chống lại tấn công lỗ đen trong mạng không dây Mesh (Bài báo khoa học, năm 2011, Tạp chí Khoa học ĐHSPHN)

* Bài toán lập lịch workflow trong môi trường điện toán đám mây (Bài báo khoa học, năm 2013, Tại chí Khoa học ĐHSPHN)

* Lịch biểu thực thi luồng công việc tại trung tâm điều phối Cloud (Báo cáo, năm 2013, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVI)

Đề tài nghiên cứu

* Bài toán lập lịch workflow trong môi trường điện toán đám mây (Đề tài cấp trường, năm 2013, Chủ nhiệm đề tài)

* Đánh giá tình hình việc làm của sinh viên khoa CNTT sau khi tốt nghiệp – Vấn đề và giải pháp (Đề tài cấp trường, năm 2013, Thành viên tham gia)

* Nghiên cứu và xây dựng hệ thống mạng truyền thông dựa trên công nghệ ảo hóa chức năng mạng (Đề tài cấp bộ, năm 2016, Thành viên tham gia)

Số Học viên cao học hướng dẫn

Hướng dẫn 7 sinh viên đã bảo vệ thành công với kết quả bảo vệ Tốt. Đang hướng dẫn 1 sinh viên năm 2017